Unaprijeđenje
socijalne
infrastrukture

Grada Ogulina

Nakon provedenog otvorenog postupak javne nabave velike vrijednosti, ispred Grada Ogulina gradonačelnik Dalibor Domitrović i direktorica tvrtke „Škrinjica“ d.o.o. iz Zagreba  gđa. Ikica Plišić, potpisali su u ponedjeljak, 27.06.2022. godine Ugovor o nabavi specijalističke i Ugovor o nabavi ostale opreme potrebne za opremanja objekta za pružanje poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju.

Ukupna vrijednost Ugovora o nabavi specijalističke opreme iznosi 1.078.404,31 kn (s PDV-om), dok vrijednost Ugovora o nabave ostale opreme potrebne za opremanje objekta iznosi 1.007.868,65 kn (s PDV-om).

Objekt za pružanje poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju, koji se u 100% iznosu sufinancira sredstavima EU odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj, opremiti će se didaktičkom i ostalom opremom potrebnom za opremanje snoezelen sobe i sobe za senzornu integraciju, namještajem, IKT opremom potrebnom za opremanje učionice i ostalih radnih prostorije za provođenje edukativnih aktivnosti, opremom za kuhinju te ostalom opremom potrebnom za funkcionalnost objekta. Rok za izvršenje svih obveza odnosno isporuku, instalaciju i stavljanje opreme u funkciju je 60 kalendarskih dana od obostranog potpisa ovih Ugovora.

Podsjetimo, novoadaptirani i novoopremljeni objekt osigurati će za djecu s teškoćama u razvoju prostoriju za individualne i grupne aktivnosti, učionicu, prostoriju za igru, sobu za senzornu integraciju, snoezelen sobu, kuhinjski praktikum, prostoriju za rad i boravak osoblja, te korištenje stručnih usluga logopeda, defektologa, psihologa i svih ostalih usluga ključnih za njihov zdravstveni razvoj i društvenu inkluziju.

U okviru projekta „Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina“ (KK.08.1.3.04.0162) koji se u 100% iznosu financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, potpisan je dana 03.06.2022. godine, između Grada Ogulina kao partnera na projektu i tvrtke „ADRIA P.A. iz Rijeke, Ugovor o nabavi kombi vozila sa nadogradnjom za prijevoz djece s teškoća u razvoju.

Vrijednost novog kombi vozila je 374.998,00 kn, a navedena cijena obuhvaća nabavu vozila te uslugu nadogradnje, odnosno adaptacije kako bi isti bio u potpunosti prilagođen za prijevoz djece s teškoćama u razvoju. 

Riječ je o kombi vozilu marke Renault, tip vozila Master L3H2, bijele boje,  koje će biti izrađeno po narudžbi s ugrađenom elektro-hidrauličnom rampom za stražnja vrata, elektro-mehaničkom stepenicom na bočnim vratima, sjedećim mjestima [8+1 (5 kombiniranih mjesta po potrebni prilagođenih za invalidska kolica, 3 sjedala za pratnju i vozačevo sjedalo)] i mogućnost prilagodbe istih za invalidska kolica, vodilicama za vezivanje invalidskih kolica i sigurnosnim pojasevima za pričvršćivanje kolica.

Rok isporuke kombi vozila sa nadogradnjom je 120 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa Ugovora.

Kako je mobilnost jedan od osnovnih preduvjeta nečije uključenosti u zajednicu, i kako često predstavlja veliki problem osobama s invaliditetom, nadamo se da će s ovim novim kombi vozilom biti olakšana organizacija prijevoza na svakodnevne rehabilitacijske usluge odnosno poludnevni boravak koji će koristiti djeca na području Grada Ogulina u sklopu novouređenog objekta.

Grad Ogulin kao partner na projektu "Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina" dana 14.03.2022. godine objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i u Službenom listu EU javnu nabavu velike vrijednosti za nabavu opreme potrebne za uređenje i opremanje objekta za pružanje poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju. 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 2.745.500,00 kuna (bez PDV-a). Nabava je podijeljena u dvije grupe i to: Grupu 1. Nabava specijalističke opreme: 1.600.000,00 kn (bez PDV-a) i

    GRUPA 2. Nabava ostale opreme: 1.145.500,00 kn (bez PDV-a). 

Nabava specijalističke opreme obuhvaća nabavu didaktičke opreme, opremanje senzorne sobe te opremanje ostalih radnih prostorija za provođenje edukativnih i ostalih aktivnosti, dok se nabava ostale opreme odnosi na nabavu opreme potrebne za funkcionalnost objekta kao što je nabava namještaja, bijele tehnike za opremanje kuhinje i kupatila, opremanje sanitarnih čvorova te opremanje učionica sa IKT opremom.

Rok za dostavu ponuda je 19.04.2022. do 11:00 sati te će se nakon javnog otvaranja ponuda pristupiti pregledu i ocjeni ponuda i u roku od cca 30 dana donijeti Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluka o poništenju što ovisi naravno o valjanosti zaprimljenih ponuda.

Pored navedene javne nabave dana 12.04.2022. godine objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i nabava male vrijednosti za nabavu kombi vozila sa nadogradnjom za prijevoz djece s teškoćama u razvoju, a kako bi se djeci s područja Grada omogućio dolazak i odlazak na edukativne aktivnosti koje će se provoditi u sklopu poludnevnog boravka.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 300.000,00 kuna (bez PDV-a).  Kombi vozilo je M1 kategorije 8+1, odnosno mora zadovoljiti 5 kombiniranih mjesta po potrebi prilagođenih  za invalidska kolica ili za pratnju + 3 sjedala za pratnju + vozačevo sjedalo kao i ostale tražene tehničke karakteristike. Predviđeni rok za dostavu ponuda po ovoj javnoj nabavi je 03.05.2022. godine do 12:00 sati.

Započeli su radovi na rekonstrukciji i prenamjeni poslovne građevine u zgradu za pružanje socijalne usluge na k.č. broj 4519/3, k.o. Ogulin odnosno na adresi Struga 3A u Ogulinu. 

Podsjetimo, radove izvode djelatnici  tvrtke „Kolos“ d.o.o. iz Duga Rese, a ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.284.056,75 bez PDV-a odnosno 5.355.070,94 kuna s PDV-om. Rok za završetak  predmetnih radova je 180 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao. Sve ovo dio je projekta koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, a sufinanciran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta, koji je u 100% iznosu financiran sredstvima EU, iznosi 10.914.637,85 kuna, a provodi se u razdoblju od 30.05.2019. godine do 30.11.2022. godine. Prijavitelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin, a partner na predmetnom projektu je Grad Ogulin. 

U  sklopu novouređenog objekta nalazit će se prostorije za individualne i grupne aktivnosti, učionica te kuhinjski praktikum, prostorija za igru, soba za senzornu integraciju, snoezelen soba, te prostorija za spremište didaktičkog materijala. U zgradi će se još nalaziti i prostorije za rad i boravak osoblja, mini blok kuhinja, sanitarni čvorovi za osoblje, spremišta i ostave.  Predmetni projekt je u potpunosti usklađen s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

Nakon realizacije projekta djeci će se omogućiti stručne usluge logopeda, defektologa, psihologa, te ostalih struka ključnih za njihov zdravstveni odgoj i društvenu inkluziju.

Unaprijeđenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina 

Kontakt:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram