Unaprijeđenje
socijalne
infrastrukture

Grada Ogulina

EU PROJEKT

Naziv projekta: Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina
Korisnik: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Ogulina
Partner: Grad Ogulin

Kratki opis projekta: Provedbom projekta „Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina“ adaptirat će se i opremiti objekt za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu s  teškoćama u razvoju s područja Grada Ogulina. Predmetnim projektom provest će se i niz aktivnosti odnosno:

  • Izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Uređenje i opremanje objekta za pružanje poludnevnog boravka za djecu s teškoćama
  • Radovi rekonstrukcije i prenamjene građevine
  • Nabava didaktičke i ostale opreme za pružanje usluga poludnevnog boravka. Oprema obuhvaća opremanje senzoričke sobe te ostalih radnih prostorija za provođenje edukativnih i ostalih aktivnosti
  • Nabava kombi vozila za prijevoz djece sa teškoćama u razvoju
  • Nabava ostale opreme potrebne za funkcionalnost objekta - namještaj, bijela tehnika za opremanje kuhinje i kupatila, opremanje sanitarnih čvorova, opremanje učionica s IKT opremom
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost.

Cilj projekta: Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanje socijalne infrastrukture.

Očekivani rezultati projekta: Kao rezultat projekta opremit će se 362,25 m2 neto površine za pružanje izvaninstitucijskih usluga, odnosno projektom će se preurediti i opremiti ukupno 24 infrastrukturnih jedinica. Osiguranjem infrastrukturnih kapaciteta pružit će se mogućnosti za 15 od 99 djece s teškoćama u razvoju na području Grada Ogulina za korištenje izvaninstitucijskih usluga poludnevnog boravka.  Dugoročno će projekt pridonijeti prevenciji instucionalizacje najmanje 15 djece koja će koristiti stručne medicinske i ostale usluge unutar poludnevnog boravka, što će utjecati na razvoj njihovih društvenih kompetencija i smanjenje određenih oštećenja te ubuduće na njihovo socijalno uključivanje što je ključno za sveobuhvatni razvoj djece s teškoćama kako bi se spriječila njihova institucionalizacija odnosno smještaj u domove.

Ukupna vrijednost projekta: 10.914.637,85 kuna

Prihvatljivi troškovi: 10.914.637,85 kuna

EU sufinanciranje projekta: 10.914.637,85 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 30.05.2019. – 30.11.2022.

Kontakt osoba za više informacija: „Hrvatski Crveni križ“, Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin

Valentina Bartolović, ravnateljica

email: gdckog@gmail.com

tel: 099-608-7444

Više informacija o EU fondovima dostupno je na:

 www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Unaprijeđenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina 

Kontakt:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram