Unaprijeđenje
socijalne

infrastrukture
Grada Ogulina

O NAMA

Dana 26.06.2020. godine Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin kao prijavitelj projekta potpisao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj ugovora: KK.08.1.3.04.0162) u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina”.

Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin kao prijavitelj i nositelj nekoliko izvaninstitucijskih usluga na području grada Ogulina, poput usluga dnevnog boravka za starije, pomoć u kući i rane intervencije, u suradnji s Gradom Ogulinom kao partnerom na predmetnom projektu prepoznao je nedostatak potrebne infrastrukture te pripremio i osmislio predmetni projekt.

Izgradnjom i opremanjem adekvatne infrastrukture za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju s područja Grada Ogulina omogućit će se djeci korištenje mreže izvaninstitucijskih usluga na jednom mjestu, na području rodnog grada, bez dodatnih troškova putovanja. Sudjelovanjem u aktivnostima poludnevnog boravka djeci će se osigurati pristup stručnoj podršci defektologa, logopeda, psihologa, edukacijskog rehabilitatora te ostalih usluga ključnih za njihov zdravstveni razvoj i društvenu inkluziju.

Projekt je u skladu sa Zajedničkim strateškim okvirima i njihovim specifičnim prioritetima ulaganja, jer se projektom promiče socijalna uključenost djece s teškoćama u razvoju. Projekt je u skladu sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.) jer se projektom povećava pristup socijalnim uslugama te u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom jer se isti odnosi na deinstucionalizaciju djece s teškoćama u razvoju.

EU PROJEKT

Naziv projekta: Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina
Korisnik: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Ogulina
Partner: Grad Ogulin

Kratki opis projekta: Provedbom projekta „Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina“ adaptirat će se i opremiti objekt za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu s  teškoćama u razvoju s područja Grada Ogulina. Predmetnim projektom provest će se i niz aktivnosti odnosno:

  • Izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Uređenje i opremanje objekta za pružanje poludnevnog boravka za djecu s teškoćama
  • Radovi rekonstrukcije i prenamjene građevine
  • Nabava didaktičke i ostale opreme za pružanje usluga poludnevnog boravka. Oprema obuhvaća opremanje senzoričke sobe te ostalih radnih prostorija za provođenje edukativnih i ostalih aktivnosti
  • Nabava kombi vozila za prijevoz djece sa teškoćama u razvoju
  • Nabava ostale opreme potrebne za funkcionalnost objekta - namještaj, bijela tehnika za opremanje kuhinje i kupatila, opremanje sanitarnih čvorova, opremanje učionica s IKT opremom
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost.

Cilj projekta: Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšanje socijalne infrastrukture.

Očekivani rezultati projekta: Kao rezultat projekta opremit će se 362,25 m2 neto površine za pružanje izvaninstitucijskih usluga, odnosno projektom će se preurediti i opremiti ukupno 24 infrastrukturnih jedinica. Osiguranjem infrastrukturnih kapaciteta pružit će se mogućnosti za 15 od 99 djece s teškoćama u razvoju na području Grada Ogulina za korištenje izvaninstitucijskih usluga poludnevnog boravka.  Dugoročno će projekt pridonijeti prevenciji instucionalizacje najmanje 15 djece koja će koristiti stručne medicinske i ostale usluge unutar poludnevnog boravka, što će utjecati na razvoj njihovih društvenih kompetencija i smanjenje određenih oštećenja te ubuduće na njihovo socijalno uključivanje što je ključno za sveobuhvatni razvoj djece s teškoćama kako bi se spriječila njihova institucionalizacija odnosno smještaj u domove.

Ukupna vrijednost projekta: 10.914.637,85 kuna

Prihvatljivi troškovi: 10.914.637,85 kuna

EU sufinanciranje projekta: 10.914.637,85 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 30.05.2019. – 30.11.2022.

Kontakt osoba za više informacija: „Hrvatski Crveni križ“, Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin

Valentina Bartolović, ravnateljica

email: gdckog@gmail.com

tel.: +385 99 608 7444

Više informacija o EU fondovima dostupno je na:

 www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Unaprijeđenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina 

Kontakt:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram