Unaprijeđenje
socijalne
infrastrukture

Grada Ogulina

USIGO - O NAMA

Dana 26.06.2020. godine Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin kao prijavitelj projekta potpisao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj ugovora: KK.08.1.3.04.0162) u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina - USIGO”.
Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin kao prijavitelj i nositelj nekoliko izvaninstitucijskih usluga na području grada Ogulina, poput usluga dnevnog boravka za starije, pomoć u kući i rane intervencije, u suradnji s Gradom Ogulinom kao partnerom na predmetnom projektu prepoznao je nedostatak potrebne infrastrukture te pripremio i osmislio predmetni projekt.

Izgradnjom i opremanjem adekvatne infrastrukture za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju s područja Grada Ogulina omogućit će se djeci korištenje mreže izvaninstitucijskih usluga na jednom mjestu, na području rodnog grada, bez dodatnih troškova putovanja. Sudjelovanjem u aktivnostima poludnevnog boravka djeci će se osigurati pristup stručnoj podršci defektologa, logopeda, psihologa, edukacijskog rehabilitatora te ostalih usluga ključnih za njihov zdravstveni razvoj i društvenu inkluziju.

Projekt je u skladu sa Zajedničkim strateškim okvirima i njihovim specifičnim prioritetima ulaganja, jer se projektom promiče socijalna uključenost djece s teškoćama u razvoju. Projekt je u skladu sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.) jer se projektom povećava pristup socijalnim uslugama te u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom jer se isti odnosi na deinstucionalizaciju djece s teškoćama u razvoju.
Unaprijeđenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina 

Kontakt:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram