Unaprijeđenje
socijalne
infrastrukture

Grada Ogulina

Potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije i prenamjene poslovne građevine u zgradu za pružanje socijalne usluge

Dana 03.01.2022. godine potpisan je Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije i prenamjene poslovne građevine u zgradu za pružanje socijalne usluge u okviru projekta „Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina“ (kod projekta: KK.08.1.3.04.0162).

Ugovor je potpisan u prostorijama gradske vijećnice Grada Ogulina između Grada Ogulina kao partnera na predmetnom projektu te tvrtke „Kolos“ d.o.o. iz Duga Rese kao odabranog izvođača radova. Ugovor su potpisali gradonačelnik Grada Ogulina gosp. Dalibor Domitrović te gđa. Vlatka Lorković Ivšić direktorica tvrtke „Kolos“ . 

Ukupna vrijednost ugovorenih radova bez PDV-a iznosi: 4.284.056,75 HRK; PDV 25%: 1.071.014,19 HRK odnosno ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDV-om iznosi: 5.355.070,94 HRK. 

Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni poslovne građevine u zgradu za pružanje socijelne usluge započeti će uvođenjem Izvođača radova u posao a najkasnije u roku od 20 dana od dana potpisa Ugovora. 

Rok za završetak radova je 180 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao, dok je vrijeme trajanja Ugovora 240 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora. 

Sklapanjem ovog Ugovora izgraditi će se adekvatna infrastruktura za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju s područja Grada Ogulina te će im se omogućiti pristup stručnoj podršci defektologa, logopeda, psihologa, edukacijskog rehabilitatora te ostalih usluga ključnih za njihov zdravstveni razvoj i društvenu inkluziju. U sklopu novouređenog objekta osigurati će se prostorije za individualne i grupne aktivnosti, učionica, kuhinjski praktikum, prostorija za igru, soba za senzornu integraciju, snoezelen soba te prostorija za spremište didaktičkog materijala. U zgradi će se nalaziti i prostorije za rad i boravak osoblja, mini blok kuhinja, sanitarni čvorovi za osoblje, spremišta i ostave. U sklopu projekta provest će se i nabava specijalističke opreme te ostale opreme potrebne za funkcionalnost objekta te nabava kombi vozila za prijevoz djece s teškoćama u razvoju.

Podsjetimo, projekt je u 100% iznosu sufinancira sredstavima EU odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ukupna vrijednost projekta iznosi 10.914.637,85 kuna) a provodi se u razdoblju od 30.05.2019. do 30.11.2022. godine. Prijavitelj projekta je Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin a partner na predmetnom projektu je Grad Ogulin.

Realizacijom ovog projekta znatno će se unaprijediit kvaliteta života kako za djecu s teškoćama u razvoju tako i za njihove roditelje. 

Unaprijeđenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina 

Kontakt:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram