Unaprijeđenje
socijalne
infrastrukture

Grada Ogulina

U okviru projekta provode se javne nabave za specijalističku i ostalu opremu te nabava kombi vozila sa nadogradnjom za prijevoz djece s teškoćama u razvoju

Grad Ogulin kao partner na projektu "Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina" dana 14.03.2022. godine objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i u Službenom listu EU javnu nabavu velike vrijednosti za nabavu opreme potrebne za uređenje i opremanje objekta za pružanje poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju. 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 2.745.500,00 kuna (bez PDV-a). Nabava je podijeljena u dvije grupe i to: Grupu 1. Nabava specijalističke opreme: 1.600.000,00 kn (bez PDV-a) i

    GRUPA 2. Nabava ostale opreme: 1.145.500,00 kn (bez PDV-a). 

Nabava specijalističke opreme obuhvaća nabavu didaktičke opreme, opremanje senzorne sobe te opremanje ostalih radnih prostorija za provođenje edukativnih i ostalih aktivnosti, dok se nabava ostale opreme odnosi na nabavu opreme potrebne za funkcionalnost objekta kao što je nabava namještaja, bijele tehnike za opremanje kuhinje i kupatila, opremanje sanitarnih čvorova te opremanje učionica sa IKT opremom.

Rok za dostavu ponuda je 19.04.2022. do 11:00 sati te će se nakon javnog otvaranja ponuda pristupiti pregledu i ocjeni ponuda i u roku od cca 30 dana donijeti Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluka o poništenju što ovisi naravno o valjanosti zaprimljenih ponuda.

Pored navedene javne nabave dana 12.04.2022. godine objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i nabava male vrijednosti za nabavu kombi vozila sa nadogradnjom za prijevoz djece s teškoćama u razvoju, a kako bi se djeci s područja Grada omogućio dolazak i odlazak na edukativne aktivnosti koje će se provoditi u sklopu poludnevnog boravka.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 300.000,00 kuna (bez PDV-a).  Kombi vozilo je M1 kategorije 8+1, odnosno mora zadovoljiti 5 kombiniranih mjesta po potrebi prilagođenih  za invalidska kolica ili za pratnju + 3 sjedala za pratnju + vozačevo sjedalo kao i ostale tražene tehničke karakteristike. Predviđeni rok za dostavu ponuda po ovoj javnoj nabavi je 03.05.2022. godine do 12:00 sati.

Unaprijeđenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina 

Kontakt:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram