Unaprijeđenje
socijalne
infrastrukture

Grada Ogulina

Potpisan ugovor za opremanje objekta za pružanje poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju

Nakon provedenog otvorenog postupak javne nabave velike vrijednosti, ispred Grada Ogulina gradonačelnik Dalibor Domitrović i direktorica tvrtke „Škrinjica“ d.o.o. iz Zagreba  gđa. Ikica Plišić, potpisali su u ponedjeljak, 27.06.2022. godine Ugovor o nabavi specijalističke i Ugovor o nabavi ostale opreme potrebne za opremanja objekta za pružanje poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju.

Ukupna vrijednost Ugovora o nabavi specijalističke opreme iznosi 1.078.404,31 kn (s PDV-om), dok vrijednost Ugovora o nabave ostale opreme potrebne za opremanje objekta iznosi 1.007.868,65 kn (s PDV-om).

Objekt za pružanje poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju, koji se u 100% iznosu sufinancira sredstavima EU odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj, opremiti će se didaktičkom i ostalom opremom potrebnom za opremanje snoezelen sobe i sobe za senzornu integraciju, namještajem, IKT opremom potrebnom za opremanje učionice i ostalih radnih prostorije za provođenje edukativnih aktivnosti, opremom za kuhinju te ostalom opremom potrebnom za funkcionalnost objekta. Rok za izvršenje svih obveza odnosno isporuku, instalaciju i stavljanje opreme u funkciju je 60 kalendarskih dana od obostranog potpisa ovih Ugovora.

Podsjetimo, novoadaptirani i novoopremljeni objekt osigurati će za djecu s teškoćama u razvoju prostoriju za individualne i grupne aktivnosti, učionicu, prostoriju za igru, sobu za senzornu integraciju, snoezelen sobu, kuhinjski praktikum, prostoriju za rad i boravak osoblja, te korištenje stručnih usluga logopeda, defektologa, psihologa i svih ostalih usluga ključnih za njihov zdravstveni razvoj i društvenu inkluziju.

Unaprijeđenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina 

Kontakt:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram