Unaprijeđenje
socijalne
infrastrukture

Grada Ogulina

Započeli radovi na rekonstrukciji i prenamjeni poslovne građevine u zgradu za pružanje socijalne usluge

Započeli su radovi na rekonstrukciji i prenamjeni poslovne građevine u zgradu za pružanje socijalne usluge na k.č. broj 4519/3, k.o. Ogulin odnosno na adresi Struga 3A u Ogulinu. 

Podsjetimo, radove izvode djelatnici  tvrtke „Kolos“ d.o.o. iz Duga Rese, a ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.284.056,75 bez PDV-a odnosno 5.355.070,94 kuna s PDV-om. Rok za završetak  predmetnih radova je 180 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao. Sve ovo dio je projekta koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, a sufinanciran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta, koji je u 100% iznosu financiran sredstvima EU, iznosi 10.914.637,85 kuna, a provodi se u razdoblju od 30.05.2019. godine do 30.11.2022. godine. Prijavitelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin, a partner na predmetnom projektu je Grad Ogulin. 

U  sklopu novouređenog objekta nalazit će se prostorije za individualne i grupne aktivnosti, učionica te kuhinjski praktikum, prostorija za igru, soba za senzornu integraciju, snoezelen soba, te prostorija za spremište didaktičkog materijala. U zgradi će se još nalaziti i prostorije za rad i boravak osoblja, mini blok kuhinja, sanitarni čvorovi za osoblje, spremišta i ostave.  Predmetni projekt je u potpunosti usklađen s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

Nakon realizacije projekta djeci će se omogućiti stručne usluge logopeda, defektologa, psihologa, te ostalih struka ključnih za njihov zdravstveni odgoj i društvenu inkluziju.

Unaprijeđenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina 

Kontakt:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram